Vad händer efter sommaren

En spännande tid ligger framför oss efter att vi fått ett välbehövligt sommaruppehåll!

Det som händer framöver är följande:

3 september kommer ett möte med SPSM att hållas kring kopplingen Kunskapsportalen – SPSM, om förutsättningar för kopplingen samt roller och ansvar.

4 september kommer tankarna kring Kunskapsportalen att presenteras för Hörselnätverket i Västra regionen (SPSM) på en träff i Vänerskolan: http://www.spsm.se/sv/Kurser-och-aktiviteter/Aktiviteter/h/Horselnatverk-i-Vastra-regionen/

Vi har fyra personer för en styrgrupp och inga invändningar har inkommit mot dessa. Dock avvaktar vi hur mötet 3 september avlöper innan frågor kring styrgrupp och vidareutveckling av kunskapsportalen tas vidare.

19 jul 2013