HRF kontaktar SKL

Anders Nordström, HRF meddelar att de har för avsikt att ta kontakt med SKL för att utröna deras intresse för kunskpasportalen, och försöka påverka dem i positiv riktning.

7 maj 2013