Skolverket tillfrågat

Johanna Freed, Skolverket, har vidarebefordrat vår (UL) förfrågan om diskussion kring kunskpsportalen till sina avd.chefer. Vi avvaktar svar.

24 apr 2013