Beskrivning

Här hittar du dokument som beskriver den kunskapsportal som vi vill åstadkomma

Idedokument-God-ljudmiljo-Forskola-Skola-2013-05-23-utkast

Web-Matris-2-1-orig.pdf

Grafisk-presentation-kunskapsportalen-2013-09-19.pdf