Om Kunskapsportalen

WSP är en konsultfirma som engagerar sig i en vision som har arbetsnamnet ” Kunskapsportal: God ljudmiljö i skola och förskola”.

Visionen är att skapa en internetbaserad mötesplats i syfte att förbättra ljudmiljön genom att bland annat:

- Sprida och dela kunskap och erfarenhet
- Ge teoretiskt och praktiskt stöd åt förskolechef och rektor i rollen som arbetsmiljöansvarig och åt personalen i det dagliga arbetet i verksamheten

- Ge stöd i samband med ansökningar om Statsbidrag för att rusta upp skollokaler (se Intressanta länkar)
- Ge praktiskt stöd åt fastighetsförvaltare i rollen som lokalansvarig
- Uppmana och inspirera till ett samlat grepp om ljudmiljön på kommunnivå
- Erbjuda en datakälla för bl.a. forskning
- Skapa underlag för projekteringsanvisningar inför om- och nybyggnad av förskolor
- Erbjuda en mötesplats mellan aktörer inom området

Verktygen för att uppnå detta vill vi på sikt samla i en internetbaserad portal med plattformar för:

- Databas/enkätverktyg för inventering av ljudmiljöparametrar i förskola och skola
- Diskussionsforum
- Kunskapssammanställning
- e-learning
- Interaktiva databaser för tjänster och produkter

 

Denna hemsida är ett stöd under arbetet med att förverkliga visionen om Kunskapsportalen.