En miljard för bättre luft och mindre buller

Timingen är god! Regeringen vill i sin kommande budget satsa en miljard på bättre luft och mindre buller, i första hand i grundskolan.

Förhoppningsvis kan en kunskapsportal hinna utvecklas i tid för att ge ett bra stöd åt de skolor som behöver investera i en bättre arbetsmiljö de närmaste åren. Det är viktigt att rätt åtgärder utförs, så att investeringarna gör största möjliga nytta för så många som möjligt.

Läs mer på Aftonbladet.se

 

20 okt 2014