Nytt samverkansmöte

Den 7 maj hölls ett första informations/diskussionsmöte hos SPSM i Stockholm. Deltog gjorde representanter från Boverket, Folkhälsomyndigheten, SKL och SPSM.

Ett nytt möte är planerat till den 10 september, då vi även hoppas få med Arbetsmiljöverket och Skolverket till diskussion.

Målet är fortfarande en myndighetsgemensam portal som ska kanalisera all den kunskap som finns och som efterfrågas för att komma tillrätta med ljudmiljön i skolor och förskolor.

25 jun 2014