Riktlinjer för skolgård!

Äntligen har Naturvårdsverket kommit med riktlinjer för buller från spår- och vägtrafik på skolgård. Ni hittar en länk under "Intressanta länkar", Projekteringsanvisningar och riktvärden.

22 sep 2017