Samverkansmöte 10 september

Den 10 september samlades representanter från Skolverket, SKL, Folkhälsomyndigheten, SPSM och Myndigheten för delaktighet för att diskutera kring en eventuell framtida kunskapsportal för en god ljudmiljö i skola. SPSM kommer att jobba vidare på ett koncept som kan presenteras i vinter.

21 sep 2014