Planerat samverkansmöte 27 november

Den 27 november träffas åter de myndigheter som skulle kunna tänkas vara involverade i en myndighetsgemensam satsning på en kunskapsportal. Då kommer underlag presenteras som bl.a. visar modell av portalen och möjlig organisation.

30 okt 2014