Vad händer?

Tills vidare fortsätter vi att uppdatera listan med intressanta länkar.

Senast (sep 2017):

Nya riktlinjer för buller på skolgård från väg- och spårtrafik

Äntligen har Naturvårdsverket kommit med vägledning för vilka bullernivåer som ska gälla som riktlinje för nya och befintliga skolgårdar!

7 sep 2017