Förberedelser pågår

Det kommer ständigt nya inslag i media som lyfter upp frågan om ljudmiljön i skola och förskola. 

SPSM planerar nu för nästa steg i processen.

27 nov 2013