Mailutskick

Mailutskick (UL) med mötesanteckningar (2013-04-11), resurs- och intresseanmälningar, och handlingsplan för arbetet med kunskapsportalen. Handlingsplan och mötesantecknnigar ligger på denna sida.

19 apr 2013