Spännande framtid väntar!

Vi backar nu ett steg för att snart kunna gå framåt igen på bästa sätt.

Den 3 september hölls ett möte hos SPSM i Stockholm med bla Anders Nordin i SPSM:s ledningsgrupp. Det beslutades då att SPSM tar initiativ till att sammankalla övriga myndigheter som på ett eller annat sätt har ansvar för, eller beröring med, ljudmiljön i skola/förskola, till samtal om en samverkansgrupp kring en kunskapsportal för en god ljudmiljö.

Vi tror att en sådan samverkansgrupp kommer att ge tyngd, bredd, djup, handlingskraft och attraktionskraft gentemot alla aktörer. Samtidigt kan var och en fortsätta att koncentrera sig på sina kärnområden. SPSM kommer under hösten att förbereda samtal, för att sedan göra en konkret inbjudan till berörda parter.

Detta innebär samtidigt att nätverksgruppen kan ta ett steg tillbaka tills vidare och behöver inte längre driva frågorna kring handlingsplan, styrning och finansiering osv.

Denna projektinformationssida kommer dock tills vidare att vara kvar med bl.a. diskussionsforum levande.

/UL

5 sep 2013